Psychotherapie

Voor wie is psychotherapie?

U kunt zich bij mij aanmelden als u last heeft van langer bestaande emotionele of psychische  klachten of klachten die u herkent als horende bij een patroon in uw karakter.

Klachten waar u alleen niet uitkomt, waar u ook meer inzicht in zou willen hebben en waarbij u tot verandering wil komen van uw manier van reageren en of denken.

Bijvoorbeeld terugkerende gevoelens van onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen, somberheid of angst, vermijding van dingen die u eigenlijk wel zou willen kunnen doen, steeds terugkerende relatieproblemen in het kader van persoonlijkheidsproblemen of problemen met nee zeggen en grenzen stellen.

Werkkamer

Hoe werkt psychotherapie?

Als u zich bij mij aanmeldt voor psychotherapie of relatietherapie hebben wij één tot drie intakegesprekken. In de intake bespreek ik met u uw klachten, uw leefsituatie en uw achtergrond om een goed beeld te krijgen van uw hele situatie. Tijdens deze gesprekken is er gelegenheid met elkaar kennis te maken en te kijken of het contact goed voelt.

Uw hulpvraag is daarbij ook erg belangrijk: wat zijn uw verwachtingen van psychotherapie en wat wilt u bereiken. In overleg komen wij dan tot een passend behandelplan. Mocht ik niet de juiste behandelaar zijn voor u dan zal ik u adviseren voor een doorverwijzing.

Ik maak op open wijze contact en sluit aan bij uw beleving. Ik kan helder formuleren en zal u meer inzicht geven in de samenhang van uw probleem. Samen in gesprek blijven over de onderlinge werkrelatie, de wederzijdse verwachtingen en de voortgang van de gesprekken vind ik erg belangrijk voor de therapie.

Ik probeer zo veel mogelijk de kenmerken van mindfulness toe te passen in mijn werk als therapeut: niet (ver-)oordelen, accepteren en aandacht geven aan wat er hier en nu is. 

Ik werk vooral met schematherapie. Ik maak verder gebruik van technieken uit de systeemtherapie, mindfulness en zelfcompassie en de cognitieve gedragstherapie.

Wilt u meer lezen over schematherapie, dan kunt u hier klikken. En kunt u deze video’s bekijken:


Praktische zaken

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een email aan mij te sturen of te bellen. Zie de contact pagina. Voor psychotherapie dient u verwezen te worden door uw huisarts, deze geeft u een verwijsbrief die u meeneemt naar de intake.

Wachttijd

Zie de Home page van deze website voor de actuele stand van zaken omtrent de wachttijd.

Annulering van de afspraak

Afzeggingen korter dan 24 uur voor de afspraaktijd kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en worden bij u in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen €75. Dit geldt ook voor het niet verschijnen op de afspraak.

Beroepscode/Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over mij als therapeut en/of mijn werkwijze, dan verzoek ik u om dit met mij te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt het probleem rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • U kunt via de LVVP (www.lvvp.info) een beroep doen op een bemiddelend gesprek door een psychotherapeut van de LVVP. Als bemiddeling geen uitsluitsel brengt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP.
  • BIG-geregistreerde psychotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht. (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl) Verdere informatie is te vinden op: www.vgct.nl over cognitieve gedragstherapie en over schematherapie: https://www.schematherapie.nl/

Codes en nummers

  • BIG registratie psychotherapeut per 05-01-2001: 0905 14 65116
  • BIG registratie gz-psycholoog per 02-11-1999: 9905 14 65125
  • Kamer van Koophandel: 545 12 867
  • AGB-code zorgverlener: 94-059434

Wanneer u inzage wilt hebben in mijn kwaliteitsstatuut dan kunt u hierop klikken. Voor mijn privacy beleid kunt op mijn privacy statement klikken.

Vergoeding Psychotherapie

Vergoeding voor psychotherapie vindt plaats vanuit uw basisverzekering. Met ingang van januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat de vergoeding wordt betaald naar de geleverde prestatie: de soort zorg, door welk soort zorgverlener en voor welke zorgzwaarte.

De volgende NZA-tarieven zijn vastgesteld voor een psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk in 2024:

  • Intakegesprek 45 minuten: € 183,07
  • Behandelsessie 45 minuten: € 156,72

Meer informatie over het zorgprestatiemodel kunt u vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Ik hanteer de vaste tarieven bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752075_22/

Vergoeding door uw zorgverzekeraar:

De vergoeding voor psychotherapie vindt plaats op basis van uw basisverzekering. Doordat ik zonder contracten werk is de vergoeding afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft: bij natura polissen wordt i.h.a. 60% á 80% vergoed van de sessies. Bij restitutiepolissen wordt 100% vergoed.

In alle gevallen is het verstandig van tevoren goed na te vragen bij uw zorgverzekeraar of behandeling bij mij (mijn naam en praktijk noemen) vergoed wordt en voor hoeveel procent van het NZA tarief. Sommige verzekeraars noemen hun polis restitutie maar hanteren niet de NZA-tarieven, zodat u toch nog moet bij betalen.

Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling. Meer informatie over zorgverleners zonder contracten: contractvrijepsycholoog.nl.

Eigen risico

Het eigen risico is voor 2024 vastgesteld op €385 per jaar en zal door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht worden op de vergoeding van uw declaraties voor psychotherapie.

Niet verzekerde zorg

Een aantal klachten komt niet meer voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking. Denk hierbij aan levensfaseproblemen, overspannenheid en relatieproblemen. U zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tarief dat hiervoor in rekening wordt gebracht is vastgesteld door de NZA: Onverzekerd product consult (OVP) € 130 per sessie. Voor de behandeling van deze problemen heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zelf betalen?

Soms vergoed de werkgever de kosten van de behandeling, bijvoorbeeld voor problemen die werk gerelateerd zijn. U kunt er ook voor kiezen de behandeling buiten de zorgverzekering om te laten verlopen en zelf te betalen. In deze gevallen is het tarief € 130 per sessie.